Nakon diplomiranja 2010. godine, devet godina sam radila u privatnom geodetskom uredu i sada sam gotovo godinu dana u HEP ODS Elektra Slavonski Brod. Uz izradu geodetskih elaborata bavim se i GIS-om. Upoznata sam sa prednostima, manama, ali i problemima s kojima se susreću geodeti kako u malim tako i u velikim sustavima.

„Samo pričom, komentiranjem i pasivnošću nećemo ništa postići. Vrijedi se pokrenuti zbog naše budućnosti, ali i svih koji dolaze poslije nas.“

.