Rođen sam 25.05.1988. u Bjelovaru. Osnovnu školu Mate Lovraka sam pohađao u Velikom Grđevcu gdje živim i danas. Nakon završene osnovne škole 2003. upisujem Gimnaziju u Bjelovaru odakle 2007. godine upisujem Geodetski fakultet u Zagrebu. Diplomiram na temu „GIS povijesni razvoj grada Bjelovara“ 15.07.2013.. Nakon završetka školovanja zapošljavam se u jednom lokalnom geodetskom uredu u Bjelovaru gdje radim tri godine, nakon čega otvaram vlastiti ured.

Na ovoj listi se nalazim izričito radi toga što mislim da svijet treba ostati na mladim ljudima koji znaju što žele, a ova lista to je. Mišljenja sam da ćemo sa našim trudom i zalaganjem štititi interese svih geodetskih djelatnika, a posebice „malih“ ureda jer se o njima do sad nije pretjerano vodilo brige i teško su se mogli izboriti za bilo što. Neću puno pričati o planovima ove liste jer nisam političar, najbolje da djela govore.

.