Naše Novosti

Image

Možete nas kontaktirati na više načina...

Telefon:

+385 (95) 814 9160

Ovo je službena stranica kandidacijske liste za izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije!

Ova web stranica nije službena stranica Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije! stranicu www.hkoig.hr