Radim 25 godina u velikoj projektantskoj tvrtci.

Moj posao u pravilu završava ishođenjem lokacijske ili građevinske dozvole, a ne potvrdom

geodetskog elaborata, te stoga zakonska regulativa iz područja gradnje i prostornog uređenja

zastupljena je jednakom mjerom kao i regulativa iz područja geodezije.

Moja načela su slijedeća:

- geodeti jedinstveni i bez podjela ma gdje radili,

- regulativa jasna i nedvosmislena,

- digitalizacija koja unapređuje, a ne birokratizira,

- stručno usavršavanje bez "kupovanja" sati usavršavanja,

- direktna i jasna komunikacija sa svima koji su uključeni u život ovlaštenog inženjera geodezije,

- kompetencija, a ne podobnost,

- prihvaćanje dobrih ideja i savjeta, a ukazivanje i mijenjanje svega što je loše za rad geodeta i

društva u cjelini.

 

Neću se prestati boriti za boljitak struke i život u RH!

Vjerujem da može i mora bolje!