Diplomirao sam 2008. godine na Geodetskom fakultetu u Zagrebu. Po završenom fakultetu zapošljavam se u struci i radim većinom na inženjerskim poslovima.

Nakon pet godina rad u privatnom sektoru na poslovima geodetskog snimanja izvedenog stanja hrvatskih autocesta za HAC, batimetrijska mjerenja akumulacijskih jezera HE Čakovec, HE Dubrava i HE Varaždin, opažanja i izračune u svrhu određivanja pomaka i deformacija na objektima strojarnica i brana u horizontalnom i visinskom smislu, zapošljavam se u Graditeljskoj školi Čakovec, gdje radim narednih šest godina kao nastavnik strukovnih predmeta iz područja geodezije, polažem pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku skupinu predmeta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku te polažem stručni ispit za nastavnika u srednjem školstvu.

Od 2019. godine sam suosnivač i suvlasnik tvrtke RTK inženjering d.o.o. u kojoj sam i direktor. Tvrtka se bavi izradom podloga za projektiranje, izradom dokumentacije za ishođenje akata o gradnji, geodetskim elaboratima za održavanje katastra, inženjerskim poslovima, snimanjima iz zraka.

U svakodnevnim razgovorima s drugim kolegama dolazim samo do jednog zaključka – struka nam je izgubila ugled i značaj kojeg je oduvijek imala. Ne promijenimo li nešto, struka bi nam mogla nestati, a i mi zajedno s njome. Počnimo raditi za boljitak struke i svih nas već danas.

.