Ciljevi naše Inicijative...

HKOIG U SLUŽBI OIG

Komora je osmišljena da postoji radi ovlaštenih inženjera geodezije.

HKOIG U SLUŽBI OIG

Nije bilo zamišljeno da ovlašteni inženjeri geodezije postoje da bi plaćali namet kako bi Komora živjela.

NEOVISNA HKOIG

Ne damo da Komora bude privatna firma za ostvarivanje vlastitih interesa i liječenje vlastitih kompleksa.

 • 01
  Komora je osmišljena da postoji radi ovlaštenih inženjera geodezije.
  HKOIG U SLUŽBI OIG
 • 02
  Nije bilo zamišljeno da ovlašteni inženjeri geodezije postoje da bi plaćali namet kako bi Komora živjela.
  HKOIG U SLUŽBI OIG
 • 03
  Ne damo da Komora bude privatna firma za ostvarivanje vlastitih interesa i liječenje vlastitih kompleksa.
  NEOVISNA HKOIG

PROGRAM

PročitajteNašProgram!

Mislimo strukovno...

Djelujemo globalno!